1pc Brazilian virgin hair body wave, new fashion hair weaves
1pc Brazilian virgin hair body wave, new fashion hair weaves

1pc Brazilian virgin hair body wave, new fashion hair weaves

Regular price $ 34.99

2014 new fashion 1pc Brazilian Virgin Hair Body Wave, new fashion Hair Weaves,5a Unprocessed Virgin Human Hair.
1pc Brazilian virgin hair body wave, new fashion hair weaves
1pc Brazilian virgin hair body wave, new fashion hair weaves
1pc Brazilian virgin hair body wave, new fashion hair weaves
1pc Brazilian virgin hair body wave, new fashion hair weaves